WSTĘP...Wstęp:

    Niniejszy tomik  zawiera zbiór obrazów  i impresji
     poetyckich.
     Każda z  impresji  jest próbą emocjonalnego odbioru
     obrazu  i jego subiektywną transformacją   
na język literacki.
     Impresje rodziły się z  inspiracji obrazów  oglądanych 
na wystawach autorskich  i zbiorowych
     organizowanych  przez  Zachodniopomorskie
     Stowarzyszenie Twórców Kultury  (ZSTK) oraz 
     podczas spotkań indywidualnych autora impresji
     z autorami obrazów.
     W procesie poszukiwania syntezy  między obrazem
     i słowem autor  impresji kierował się  przesłaniem 
     wyrażonym jak w następującej impresji
                                                        .... o impresjach: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz